• SZKOŁA JĘZYKOWA
    miejsce przyjazne dla każego
  • Kursy dla dzieci i młodzieży
    sprawdzone metody - szybkie efekty!
  • Nauczanie Metodą Callana
    szybko i efektywnie !

Kursy standardowe

Kursy standardowe – Zajęcia prowadzone metodą komunikatywną, z naciskiem na jak najszybsze porozumiewanie się.

 Kursy standardowe rozwijają ogólną znajomość języka w zakresie czterech podstawowych sprawności językowych: przede wszystkim mówienia i rozumienia, a także pisania i czytania z naciskiem na rozwój słownictwa. Istotnym elementem jest także praca nad wymową oraz niezbędna gramatyka.

Integralną częścią kursów jest praca z materiałami dodatkowymi, takimi jak autentyczne artykuły, piosenki, formularze czy audycje radiowe, które przybliżają słuchaczom rzeczywiste realia językowe i kulturowe charakterystyczne dla danych państw. Na sukces w procesie przyswajania języka obcego składa się wiele czynników. Jednym z najważniejszych jest przyjazna atmosfera panująca podczas zajęć i indywidualny kontakt prowadzącego z uczestnikiem.

 Dzięki niewielkiej ilości osób w grupie każdy z uczestników kursu doskonali wszystkie aspekty znajomości języka w równym stopniu

Masz pytanie?
Zadzwoń!
507 126 339
(33) 819 46 71
Wszystkie prawa zastrzeżone. Szkoła Językowa Easy-English!
www.easy-english.pl
Easy English
Kozy, ul. Bielska 57 tel. 507 126 339