• SZKOŁA JĘZYKOWA
    miejsce przyjazne dla każego
  • Kursy dla dzieci i młodzieży
    sprawdzone metody - szybkie efekty!
  • Nauczanie Metodą Callana
    szybko i efektywnie !

Kursy dla dorosłych

Kursy dla dorosłych :

Metoda Callana - zaletą tej metody jest możliwość pokonywania lęków przed mówieniem, ponieważ lekcje w większości oparte są na mowie. Metoda ta polega głównie na zadawaniu pytań przez lektora i udzielaniu odpowiedzi przez kursantów. Odpowiedź kursanta jest kontrolowana i korygowana przez lektora co w pewien sposób uniemożliwia luźną konwersację. Poprzez kontrolę poprawnej wymowy i tempa wypowiedzi, kursant stopniowo nabiera samodzielności w wysławianiu się i pewności używając nowych struktur gramatycznych.

Kursy Standardowe - rozwijają ogólną znajomość języka w zakresie czterech podstawowych sprawności językowych: przede wszystkim mówienia i rozumienia, a także pisania i czytania z naciskiem na rozwój słownictwa. Istotnym elementem jest także praca nad wymową oraz niezbędna gramatyka. Integralną częścią kursów jest praca z materiałami dodatkowymi, takimi jak autentyczne artykuły, piosenki, formularze czy audycje radiowe, które przybliżają słuchaczom rzeczywiste realia językowe i kulturowe charakterystyczne dla danych państw. Na sukces w procesie przyswajania języka obcego składa się wiele czynników. Jednym z najważniejszych jest przyjazna atmosfera panująca podczas zajęć i indywidualny kontakt prowadzącego z uczestnikiem.

Kursy Konwersacyjne - to oferta dla osób, które zainteresowane są przede wszystkim doskonaleniem umiejętności płynnego mówienia w języku obcym. Specjalnie dobrane materiały mają na celu zachęcać słuchaczy do podejmowania interesujących ich tematów i zabierania głosu w dyskusji.Celem kursu jest utrzymanie płynności językowej, podtrzymanie kontaktu z językiem angielskim oraz rozwijanie swobodnej komunikacji.

Zajęcia z Native Speakerami - Zajęcia mają miejsce w małych grupach, co daje każdemu zainteresowanemu możliwość zabrania głosu. Poza doskonaleniem płynnej mowy, lektorzy zwracają uwagę na przełamywanie bariery językowej kursantów. Służą do tego celu różnorodne ćwiczenia i techniki komunikacyjno-aktywizujące.

Masz pytanie?
Zadzwoń!
507 126 339
(33) 819 46 71
Wszystkie prawa zastrzeżone. Szkoła Językowa Easy-English!
www.easy-english.pl
Easy English
Kozy, ul. Bielska 57 tel. 507 126 339